Federacijos prezidentai

Prezidentas vadovauja federacijos veiklai. Prezidento veiklos kadencija - 4 metai.

Inga Kupetytė - Bunevičienė

Andrius Smirnovas

Milda Koreivaitė - Zaicevienė

Margarita Smirnovienė

2014 - 2017

2008 - 2014

2018 - 2021

2022 - 2026