Federacijos prezidentai

Prezidentas vadovauja federacijos veiklai. Prezidento veiklos kadencija - 4 metai.