Mūsų komanda

Tai žmonės pasiryžę skirti savo laiką, žinias ir gebėjimus vystyti laipiojimo sportą Lietuvoje.

Veiklos komanda

Aušrinė Balkaitytė
Projektai, edukacija

Dainius Saržickas
Varžybų organizavimas

Goda Jarašūnaitė
Administravimas

Valdybos nariai

Federacijos valdybą sudaro 7 (septyni) nariai: federacijos prezidentas ir 6 (šeši) renkami nariai.

Federacijos valdyba vykdo organizacinį ir techninį federacijos darbą.

Aivaras Žemaitis

Dainius Saržickas

Eglė Dambrauskaitė

Ieva Kieraitė - Aleksandrova

Monika Skuodytė

Neringa Miliauskaitė

Laipiojimo populiarinimas
Rėmėjų paieška

Renginių organizavimas
Partnerysčių kūrimas
LLSF matomumas

Instruktorių, dirbančių su aukšta siena ir uolose, licencijavimo ir sertifikavimo sistemos kūrimas

Trenerių ir sportininkų rengimas
Fizinio aktyvumo skatinimas

Sportinis švietimas
Partnerysčių paieška

Teisėjų rengimo ir sertifikavimo sistema

Trenerių komisija

Trenerių komisija rūpinasi atletų sportinio meistriškumo tobulinimu, metodinės bazės kūrimu, kursų ir seminarų organizavimu.

Ieva Kieraitė - Aleksandrova

Mikhail Kochetkov