Mūsų komanda

Tai žmonės pasiryžę skirti savo laiką, žinias ir gebėjimus vystyti laipiojimo sportą Lietuvoje.

Veiklos komanda

Aušrinė Balkaitytė

Projektai, edukacija

Dainius Saržickas

Varžybų organizavimas

Goda Jarašūnaitė

Administravimas

Valdybos nariai

Federacijos valdybą sudaro 7 (septyni) nariai: federacijos prezidentas ir 6 (šeši) renkami nariai.

Federacijos valdyba vykdo organizacinį ir techninį federacijos darbą.

Indrė Staugaitytė

Jonas Rimkevičius

Kipras Baltrūnas

Marius Galaburda

Mikhail Kochetkov

Vilimantas Petrašiūnas

Trenerių komisija

Trenerių komisija rūpinasi atletų sportinio meistriškumo tobulinimu, metodinės bazės kūrimu, kursų ir seminarų organizavimu.

Jonas Rimkevičius

Margarita Smirnovienė

Marius Galaburda

Mikhail Kochetkov

Sergėj Kozliuk

Federacijos prezidentai

Prezidentas vadovauja federacijos veiklai. Prezidento veiklos kadencija - 4 metai.

Milda Koreivaitė

2022-2026

Margarita Smirnovienė

2018-2021

Inga Kupetytė-Bunevičienė

2014-2017

Andrius Smirnovas

2008-2014