Pasaulio laipiojimo sporto federacijų susitikimas "Climbing Summit"

Milda

11/28/20221 min read

Lapkričio 25-26 dienomis Turine vyko laipiojimo sporto federacijų susitikimas "Climbing Summit".

Pagrindinis šio renginio tikslas - federacijų atstovams, sportininkams, IFSC komisijų nariams kartu išdiskutuoti IFSC statuto keitimo aspektus, siekiant prisitaikyti prie šiuolaikinių gerojo valdymo principų ir IFSC augimo potencialo.

Tuo pačiu, buvo paliečiamos svarbios temos kaip atletų sveikata ir jų nuomonės reprezentavimas tarptautinėje federacijoje, augančio sporto galimybės ir kylančios grėsmės, Olimpinės žaidynės ir marketingas.