Laipiojimo salės Lietuvoje

Vilniuje:

Kaune:

Klaipėdoje:

Ukmergėje:

Laipiojimo erdvės lauke

Jonavoje:

Jonavos vandens bokštas

www.laipiojimoklubas.lt

Jagadonių k.:

Pagonijos uola

www.expedicija.lt